Muziekonderwijs

Examens

Eenmaal per jaar worden leerlingen die daaraan toe zijn in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het examen bij Kunstwerk!. De docent bepaalt het niveau van de leerling (A, B, C of D) en overlegt of deelname aan het examen gewenst is. Na dit overleg tussen leerling, ouders en docent is een inschrijving voor het betreffende examen noodzakelijk.

De leerling die het examen aflegt dient hiervoor eerst een tiental theorielessen te volgen. In deze lessen wordt de examenstof van het betreffende niveau klassikaal behandeld. Na afloop van deze lessen wordt een schriftelijk theorie-examen afgenomen. Als de uitslag van dit examen voldoende is wordt de leerling toegelaten tot het praktijkexamen. 

Na slagen voor zowel de theorie als praktijk krijgt de leerling het diploma overhandigd tijdens een feestelijke diploma-uitreiking aan het einde van het seizoen.


Seizoen 2017/2018
A-examen (niet slagwerk) woensdag 17.00 - 18.00 uur start: na herfstvakantie
B-examen (niet slagwerk) woensdag 18.00 - 19.00 uur start: na herfstvakantie
A-examen (slagwerk) donderdag 16.00 - 17.00 uur start: na kerstvakantie
B-examen (slagwerk) donderdag 17.00 - 18.00 uur start: na kerstvakantie
C-examen donderdag, tijd in overleg start: na herfstvakantie
D-examen donderdag, tijd in overleg start: na herfstvakantie

De praktijkexamens staan gepland op zaterdag 9 juni 2018.

Na slagen voor zowel de theorie als praktijk krijgt de leerling het diploma overhandigd tijdens een feestelijke diploma-uitreiking aan het einde van het seizoen.

De kosten voor het examen bedragen € 64,-. 


Direct inschrijven