Informatie

Algemene Gegevens (anbi)

Wilt u Kunstwerk! financieel ondersteunen? Kunstwerk! heeft een culturele ANBI-status. Donateurs van culturele ANBI's kunnen tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor culturele instellingen een extra giftenaftrek geldt.

Op de website van de belastingdienst is meer informatie te vinden over deze fiscale voordelen.


Publicatieverplichting

Voor het inzien van en extra informatie over donaties, is op deze website alle informatie te vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie van Kunstwerk! Het Musiater, Bommersheufsestraat 62, 6901 JZ te Zevenaar, tel.: 085-0409971 of info@liemerskunstwerk.nl