Informatie

Uitschrijven

Tussentijds opzeggen van de wekelijkse en tweewekelijkse instrumentale en vocalelessen is mogelijk met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Opzegging dient per e-mail te gebeuren via cursusadministratie@liemerskunstwerk.nl.
Tussentijds opzeggen van de overige lessen en cursussen is niet mogelijk.
Naam lesgeldplichtige*:

Naam leerling*:

Docent leerling:

Datum uitschrijven:

E-mail*:

Reden: